Διεθνείς μεταφορές σορού

Αναλαμβάνουμε τη μεταφορά σορού από και προς τους παρακάτω προορισμούς:
Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Αυστρία, Λουξεμβούργο

Επικοινωνούμε με τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες και με τις υπηρεσίες του εξωτερικού, για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, τις μεταφράσεις και τις πιστοποιήσεις τους χρησιμοποιώντας τη Γερμανική Ελληνική, Αγγλική ή Πολωνική γλώσσα.

Όλοι εμείς στο Ελληνικό Γραφείο Τελετών Άλφα – Ωμέγα είμαστε γνωστοί για το υψηλό́ επίπεδο εξυπηρέτησης και την άριστη ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, χαρακτηριστικά τα οποία μας έκαναν να αποκτήσουμε την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των πελατών μας και μας ανέδειξαν ως πρωτοπόρους.
Χάρη στις εξαιρετικά αποτελεσματικές επαφές μας, προσφέρουμε στη διάθεση των πελατών μας ένα τεράστιο δίκτυο συνεργαζόμενων γραφείων τελετών υψηλών προδιαγραφών σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Επιπλέον, και χάριν στην ιδιότητά μας ως μέλους της FIAT-IFTA, μπορούμε να δραστηριοποιηθούμε ανά πάσα στιγμή σε διεθνές επίπεδο, όσον αφορά στην περίπτωση της μεταφοράς σορού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, σε κάθε τόπο ταφής της επιλογή σας.

Στις υπηρεσίες μας συμπεριλαμβάνονται η συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων από όλες τις προξενικές και δημόσιες αρχές καθώς επίσης και η παροχή κάθε εξειδικευμένης φροντίδας και ταρίχευσης του νεκρού ή συντήρησης της σορού για την έκθεση της στην πατρίδα.

Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά σορού

Η μεταφορά σορού στο εξωτερικό απαιτεί την αυστηρή συμμόρφωση με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς. Για να μεταφερθεί ένας νεκρός στο εξωτερικό, θα πρέπει να εκδοθεί το Διεθνές Πιστοποιητικό Μεταφοράς Σορού (Leichenpass).

Για να λάβετε το ανωτέρω πιστοποιητικό μεταφοράς σορού είναι απαραίτητα τα παρακάτω έγγραφα:

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ή προσωρινό πιστοποιητικό θανάτου από το ληξιαρχείο.
2. Το πιστοποιητικό θανάτου το οποίο εξέδωσε ο γιατρός.
3. Βεβαίωση του γραφείου τελετών όπου θα αναφέρεται ότι ο νεκρός τοποθετήθηκε σε λάρνακα.
4. Ιατρική βεβαίωση από το νοσοκομείο ή από την ιατροδικαστική υπηρεσία ή από την υπηρεσία υγείας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος μολυσματικών ή μεταδοτικών ασθενειών.
5. Στην περίπτωση που υπάρχει η υποψία ότι ο θάνατος δεν επήλθε από φυσικά αίτια ή στην περίπτωση που τα στοιχεία του νεκρού είναι άγνωστα, θα πρέπει να χορηγηθεί σχετική ειδική άδεια από την Εισαγγελία ή από δικαστή.
6. Στοιχεία για το δρομολόγιο μεταφοράς, δηλαδή ο τόπος αποστολής, το μεταφορικό μέσο, το δρομολόγιο και ο τόπος προορισμού της σορού.
7. Τα στοιχεία των πλησιέστερων συγγενών.
8. Χορήγηση άδειας ταφής από το δήμο του τόπου ταφής.
Σε διάφορες χώρες είναι απαραίτητη η ταρίχευση ή ο καλλωπισμός νεκρού (θανατοπραξία). Το ειδικά καταρτισμένο προσωπικό μας παρέχει περιποίηση σώματος, σύμφωνα όχι μόνο με τα Γερμανικά δεδομένα, αλλά́ με βάση τα διεθνή πρότυπα περιποίησης και συντήρησης σώματος. Σαν γραφείο δείχνουμε πολύ μεγάλο σεβασμό στον άνθρωπο και τον φροντίζουμε με πολύ́ μεγάλη προσοχή ακολουθώντας πιστά́ τα χριστιανικά έθιμα.

Σε πολλές χώρες απαιτείται τελωνειακό έγγραφο της υπηρεσίας θεμάτων ταφής.

Στην περίπτωση καύσης του νεκρού στην πατρίδα του θα χρειαστείτε δύο επιπλέον διαφορετικά πιστοποιητικά (ιατρού και υπηρεσίας) τα οποία θα βεβαιώνουν ότι ο θάνατος επήλθε από φυσικά αίτια.

Το Ελληνικό Γραφείο Τελετών Άλφα – Ωμέγα μεριμνά ώστε να σας απαλλάξει από το αναπόφευκτο άγχος συγκέντρωσης όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων, αναλαμβάνοντας με συνέπεια και αξιοπιστία όλες τις απαραίτητες διατυπώσεις, διαπιστεύσεις, διευθετήσεις και εν γένει ολόκληρη την οργάνωση της μεταφοράς της σορού στο εσωτερικό, στο εξωτερικό είτε πρόκειται για επαναπατρισμό, είτε πρόκειται για μεταφορά στην Ελλάδα.

Άμεση εξυπηρέτηση στα ελληνικά: