Υπηρεσίες

Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών διαδικασιών

Είμαστε δίπλα σας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Πλήρης και ατομική παροχή συμβουλών, συγκέντρωση όλων των απαραίτητων εγγράφων, συντονισμός των παραγγελιών και για ό,τι άλλο χρειαστεί.

Διοργάνωση επικήδειων
τελετών / αποτεφρώσεων

Οργανώνουμε ταφή, ανώνυμη ταφή ή καύση, από την κλασσική έως την πλέον σύγχρονη. Σας παρέχονται υπηρεσίες ταρίχευσης και συντήρησης από διεθνείς πιστοποιημένους φορείς.

Διεθνείς
μεταφορές σορού

Επικοινωνούμε με τις αρμόδιες Ελληνικές και Γερμανικές υπηρεσίες για τη διευθέτηση όλων των απαιτούμενων εγγράφων, τις μεταφράσεις και τις πιστοποιήσεις τους, χρησιμοποιώντας τη Γερμανική Ελληνική, Αγγλική ή Πολωνική γλώσσα.